Náležitosti nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku

 

Již zde není tolik povinných atributů jako do konce roku 2013. S rokem 2014 bude stačit identifikovat nájemce a pronajímatele, předmět nájmu a skutečnost, že se jedná o úplatný nájem.

Nájemní smlouva musí být písemná, nicméně v případě, že není, není to důvodem její neplatnosti pro pronajímatele.

Právo nájmu lze rovněž vydržet, pokud nájemník bude v bytě bydlet déle než tři roky v dobré víře o sjednaném nájmu.

Byt způsobilý pro předání nájemníkovi je takový, který je čistý, obyvatelném stavu s přívody energií, vody a odpady.

Pokud byt neodpovídá stavu ve smlouvě nebo dohodě, nemusí se nájemce nastěhovat dokud pronajímatel závady neodstraní. V případě nastěhování má právo požadovat slevy na nájmu. Pokud si i přes výzvu pronajímatele byt předem neprohlédl, nemůže nájemce namítat závady.

Cena nájmu může být uvedená ve smlouvě jako pevná částka. Pokud není uvedena má pronajímatel nárok na místně obvyklé nájemné v době uzavření smlouvy. Nájemné je splatné do 5 dne začínajícího měsíce platí se tedy napřed. Ve smlouvě je možné se od data odchýlit. Nájemce má právo nahlížet na rozpočítávání služeb.

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci až šestiměsíční vratnou kauci, kterou však musí úročit s minimálním zákonným úrokem.

Změna výše nájmu se může ošetřit buď smluvně  nebo dohodou. V případě neshody je možné, aby pronajímatel dal písemný návrh na zvýšení (během tří let může zvýšit nájem maximálně o 20%). Pokud nájemník souhlasí platí zvýšené nájemné od počátku třetího měsíce po doručení návrhu. Pokud nesouhlasí má pronajímatel právo se po dvou měsících obrátit na soud, který již není vázán žádnými limity v určování ceny nájmu. Soud pak určuje místně obvyklé nájemné v době podání návrhu na soud.

 

 
Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@pronajembytu.info


Hledej byt k pronájmu v okrese:
Pronájem bytu